Система юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Андрушко, Олександр Вікторович
Андрушко, Александр Викторович
Andrushko, Oleksandr V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питань системи юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, що легалізує її як самостійний правовий інститут кримінального процесу.

Бібліографічний опис

Андрушко О. В. Система юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі / О. В. Андрушко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 17-26.

Ключові слова

система юридичної відповідальності, види юридичної відповідальності, критерії класифікації, юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі, види юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, система юридической ответственности, виды юридической ответственности,, критерии классификации, юридическая ответственность за правонарушения в уголовном процессе, виды юридической ответственности за правонарушения в уголовном процессе, legal responsibility system, types of legal liability, classification criteria, legal liability for offenses in criminal proceedings, types of legal liability for offenses in criminal proceedings, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Андрушко О. В. Система юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі / О. В. Андрушко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 17-26.