Успішні жінки-юристи у світі: кар’єра від адвоката до президента держави

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Аніщук, Н. В.
Анищук, Н. В.
Anischuk, N. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена гендерному дослідженню юридичної професії, яка розкриває можливість реалізації в інших сферах, зокрема, політичній. Концентрується увага на висвітленні діяльності успішних жінок-адвокатів у світі, які успішно побудували свою кар’єру та стали Президентом країни.
Успешные женщины-юристы в мире: карьера от адвоката до президента государства. Статья посвящена гендерному исследованию юридической профессии, которая раскрывает возможность реализации в других сферах, в частности, политической. Концентрируется внимание на освещении деятельности успешных женщин-адвокатов в мире, которûе успешно построили свою карьеру и стали президентом страны.
Successful female lawyers in the world: career from advocate to president of the state. The article is devoted to gender research of the legal profession, which reveals the possibility of realization in other spheres, in particular, political. The focus is on highlighting the activities of successful women lawyers in the world who successfully built their careers and became the president of the country.

Бібліографічний опис

Аніщук Н. В. Успішні жінки-юристи у світі: кар’єра від адвоката до президента держави / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 21 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2018. – C. 14-19.

Ключові слова

жінки-адвокати, президент, професія юрист, гендерна рівність, гендерні дослідження, women-lawyers, president, profession of a lawyer, gender equality, gender studies, женщины-адвокаты, президент, профессия юрист, гендерное равенство, гендерные исследования

Цитування

Аніщук Н. В. Успішні жінки-юристи у світі: кар’єра від адвоката до президента держави / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 21 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2018. – C. 14-19.