Етнопсихологія : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Крюкова, М. А.
Форманюк, Ю. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник з курсу «Етнопсихологія» розроблено в допомогу до самостійної роботи відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Етнопсихологія» ознайомить здобувачів вищої освіти ступеня магістра з основними підходами, теоретичними концепціями етнопсихології, отримати практичні уміння з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, що сприяє формуванню професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань у майбутній професії. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».

Бібліографічний опис

Крюкова М.А. Етнопсихологія: навчально-методичний посібник (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / М.А. Крюкова, Ю.В. Форманюк – Одеса: Фенікс, 2020. – 106 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, етнопсихологія, Ethnopsychology, этнопсихология, психологічні знання, псхологические знания, psychological knowledge, професійна самосвідомість, профессиональное самосознание, professional identity

Цитування

Крюкова М.А. Етнопсихологія: навчально-методичний посібник (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / М.А. Крюкова, Ю.В. Форманюк – Одеса: Фенікс, 2020. – 106 с.