Регулювання діяльності юридичних клінік в Україні та Росіїї : порівняльно-правовий аналіз

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Лоджук, Максим Тарасович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція

Анотація

У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз сучасного стану нормативно-правової бази, що регулює діяльність та функціонування юридичних клініки при вищих навчальних закладах юридичного профілю в Україні та Російській Федерації, з метою формулювання додаткових аргументів на предмет обґрунтованості прийняття вітчизняним законодавцем законопроекту, який уже підготовлений до розгляду у другому читанні на найближчій сесії Верховної Ради України та покликаний включити юридичні клініки до системи безоплатної правової допомоги, наділивши їх відповідним статусом суб’єктів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. В статье осуществлен сравнительно-правовой анализ современного состояния нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность и функционирования юридических клиники при высших учебных заведениях юридического профиля в Украине и Российской Федерации, с целью формулирования дополнительных аргументов на предмет обоснованности принятия отечественным законодателем законопроекта, который уже подготовлен к рассмотрению во втором чтении на ближайшей сессии Верховной Рады Украины и призван включить юридические клиники в систему бесплатной правовой помощи, наделив их соответствующим статусом субъектов предоставления бесплатной первичной и вторичной правовой помощи. The article presents comparative legal analysis of the current state of the legal framework regulating the activities and functioning of legal clinics at Ukrainian and Russian law universities. The aim of article is to formulate additional arguments to justify passing a bill, which has been prepared for second reading at the next session of the Verkhovna Rada of Ukraine and is intended to include legal clinics into legal aid system, giving them appropriate status of subjects of free primary and secondary legal aid.

Бібліографічний опис

Лоджук М.Т. Регулювання діяльності юридичних клінік в Україні та Росії : порівняльно-правовий аналіз / Максим Тарасович Лоджук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2013. – Вип. 6-1. Т. 1. – С. 48–51.

Ключові слова

юридична клініка, безоплатна правова допомога, первинна і вторинна правова допомога, суб’єкти надання безоплатної правової допомоги, юридическая клиника, бесплатная правовая помощь, первичная и вторичная правовая помощь, субъекты оказания юридической помощи, legal clinics, legal aid, primary and secondary legal aid, the subject of legal aid

Цитування