Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспективи розвитку

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Палінчак, М. М.
Палинчак, М. М.
Palinchak, M. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Обґрунтовано стан розвитку мережі релігійних організацій, який значною мірою відображає релігійну ситуацію в країні. Відзначається якісна трансформація у релігійному житті України на протязі двох останніх десятиліть. Окреслюються головні характеристики та особливості релігійної мережі в Україні. Зазначається, що мережа релігійних організацій в Українській державі є однією з найчисельніших на континенті. Домінуючі позиції в релігійному та культурному житті нашого народу продовжує посідати православ’я. Стверджується, що в Україні відбувається процес оптимізації інституційної мережі релігійних організацій, який приведе зрештою до того, що їх кількість у стане відповідати рівню релігійності її громадян і буде здатна задовольняти їхні духовні потреби.

Бібліографічний опис

Палінчак М. М. Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспективи розвитку / М. М. Палінчак // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 205-214.

Ключові слова

мережі релігійних організацій, релігійне та культурне життя в Україні, православ’я, духовні потреби, сети религиозных организаций, религиозная и культурная жизнь в Украине, православие, duhovnі require, the network of religious organizations, religious and cultural life in Ukraine, духовные потребности, spiritual needs

Цитування

Палінчак М. М. Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспективи розвитку / М. М. Палінчак // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 205-214.