Общественная благотворительность и попечительство в пенитенциарных учреждениях Российской империи

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Щукин, Владимир Владимирович
Щукін, Володимир Володимирович
Shhukin, Vladimir

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

The article is devoted about the activities of the Trusteeship of the Prison Society which forced in the Russian Empire in the nineteenth century for 80 years and cares about improving the conditions of detention in prisons.

Бібліографічний опис

Щукин В. В. Общественная благотворительность и попечительство в пенитенциарных учреждениях Российской империи / В. В. Щукин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 456-463.

Ключові слова

благотворительность, попечительство, пенитенциарные учреждения, Российская империя, благодійність, піклування, пенітенціарні заклади, Російська імперія, charity, welfare, prisons, Russian Empire

Цитування

Щукин В. В. Общественная благотворительность и попечительство в пенитенциарных учреждениях Российской империи / В. В. Щукин // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 456-463.