Психологічна характеристика лідерських якостей працівників поліції : магістерський дослідницький проект

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : НУ "ОЮА"

Анотація

В роботі здійснений теоретичний аналіз психологічних характеристик лідерських якостей працівників поліції, розроблено методику організації та проведення дослідження психологічних властивостей лідерських якостей співробітниківполіції, яка складалася з етапів організації та проведення емпіричного дослідження та визначення методів вивчення психологічних особливостейлідерських якостей працівників поліції. Також в роботі здійснено емпірико-аналітичне дослідження психологічних характеристик лідерських якостей працівників поліції. Встановлено, що більша частина опитаних працівників поліції мають середній рівень вираженості лідерських якостей. В роботі також розроблено рекомендації щодо формування та розвитку лідерських якостей у працівників поліції. The work carried out a theoretical analysis of the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers, developed a methodology for organizing and conducting a study of the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers, which consisted of the stages of organizing and conducting an empirical study and determining the methods of studying the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers. Empirical-analytical research of psychological characteristics of leadership qualities of police officers is also carried out in the work. It was established that most of the interviewed police officers have an average level of expression of leadership qualities. The work also developed recommendations for the formation and development of leadership qualities among police officers.

Бібліографічний опис

Ткаченко М. В. Психологічна характеристика лідерських якостей працівників поліції : магістерський дослідницький проект / М. В. Ткаченко. - Одеса : НУ "ОЮА", 2024. - 76 с.

Ключові слова

лідерство, лідерські якості особистості, психологічна характеристика, працівники поліції, емпіричне дослідження, аналіз, рекомендації, leadership, personality leadership qualities, psychological characteristics, police officers, empirical research, analysis, recommendations

Цитування

Ткаченко М. В. Психологічна характеристика лідерських якостей працівників поліції : магістерський дослідницький проект. Одеса, 2024. 76 с.