Доступність судового захисту як основа модернізації судової системи України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Щербанюк, О. В.
Shcherbanyuk, O. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності й змісту доступності правосуддя як принципу судової влади. Зміст доступності правосуддя розкривається через сукупність її елементів. Аналізуються міжнародно-правові акти, на підставі чого визначаються критерії доступності правосуддя.

Бібліографічний опис

Щербанюк О. В. Доступність судового захисту як основа модернізації судової системи України / О. В. Щербанюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 144-149.

Ключові слова

суд, правосуддя, принципи здійснення правосуддя, принцип доступності правосуддя, судовий захист, судова система, правосудие, принципы правосудия, принцип доступности правосудия, судебная защита, судебная система, court, justice, principles of justice, principle of access to justice, judicial protection, judicial system

Цитування

Щербанюк О. В. Доступність судового захисту як основа модернізації судової системи України / О. В. Щербанюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 144-149.