Функції адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Приймаченко, Дмитро Володимирович
Приймаченко, Дмитрий Владимирович
Prijmachenko, Dmitrij
Ігонін, Руслан Владиславович
Игонин, Руслан Владиславович
Igonin, Ruslan

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Article considers the functions of the administrative and legal securement of the system of courts of general jurisdiction. The concept of functions of administrative and legal functioning of courts of general jurisdiction is formulated . The content of each function is defined.

Бібліографічний опис

Приймаченко Д. В. , Ігонін Р. В. Функції адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції / Д. В. Приймаченко, Р. В. Ігонін // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 344-354.

Ключові слова

адміністративно-правове забезпечення, система судів загальної юрисдикції, функції, административно-правовое обеспечение, система судов общей юрисдикции, функции, administrative-legal securement, the system of courts of general jurisdiction, functions

Цитування

Приймаченко Д. В. , Ігонін Р. В. Функції адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції / Д. В. Приймаченко, Р. В. Ігонін // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 344-354.