Особливості кримінально-виконавчих засад протидії організованій злочинності в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Конопельський, В. Я.
Конопельский, В. Я.
Konopelskyy, V. Y.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті на підставі аналізу сучасних нормативно-правових актів та наукових підходів, пов’язаних зі змістом кримінально-виконавчої політики України, визначено роль і місце принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань під час її формування, а також запропоновано науково обґрунтовані шляхи вирішення існуючих проблем з означеної тематики дослідження.

Бібліографічний опис

Конопельський В. Я. Особливості кримінально-виконавчих засад протидії організованій злочинності в Україні / В. Я. Конопельський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 468-475.

Ключові слова

кримінально-виконавча політика, політика у сфері боротьби зі злочинністю, принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарань, засуджений до позбавлення волі, виправні колонії, дільниці виправних колоній, уголовно-исполнительная политика, политика в области борьбы с преступностью, принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, осужденный к лишению свободы, исправительные колонии, участки исправительных колоний, penal policy, the policy in fight against crime, principle of differentiation and individualization penitentiary, sentenced to imprisonment, penal colony, penal station

Цитування

Конопельський В. Я. Особливості кримінально-виконавчих засад протидії організованій злочинності в Україні / В. Я. Конопельський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 468-475.