Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Трофімцов, В. А.
Трофимцов, В. А.
Trofimzov, V. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті на законодавчому та доктринальному рівні здійснено аналіз поняття «протидія тероризму». Наголошено на важливості такої діяльності, як протидія тероризму на міжна­ родному рівні та на рівні окремо взятої держави.

Бібліографічний опис

Трофімцов В. А. Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні / В. А. Трофімцов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 404-409.

Ключові слова

тероризм, боротьба, протидія тероризму, злочинність, запобігання зло­чинності, терроризм, борьба, противодействие терроризму, преступность, предупреждение преступности, terrorism, fighting, counter-terrorism, crime, crime prevention

Цитування

Трофімцов В. А. Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні / В. А. Трофімцов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 404-409.