Зміст синергетичного параметра порядку, який визначає політичну динаміку пострадянських держав на шляху до демократії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Польовий, Микола Анатолійович
Полевой, Николай Анатольевич
Polevoj, Nikolaj

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

The article is devoted to consideration of basic elements of sinergetical parameter of order which determines the dynamics of political process in the modern post-soviet countries of democratic transit.

Бібліографічний опис

Польовий М. А. Зміст синергетичного параметра порядку, який визначає політичну динаміку пострадянських держав на шляху до демократії / М. А. Польовий // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 314-324.

Ключові слова

параметр порядку, синергетика, демократичний транзит, параметр порядка, демократический транзит, parameter of order, synergetics, democratic transit

Цитування

Польовий М. А. Зміст синергетичного параметра порядку, який визначає політичну динаміку пострадянських держав на шляху до демократії / М. А. Польовий // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 314-324.