Феномен глобалізації в національній правовій доктрині

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Стрільчук, В. А.
Стрильчук, В. А.
Strilchuk, V. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасних підходів і концепцій щодо розуміння наці­ональною правовою доктриною глобалізації права, а також тенденцій розвитку правових явищ і процесів в умовах глобалізації.

Бібліографічний опис

Стрільчук В. А. Феномен глобалізації в національній правовій доктрині / В. А. Стрільчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 354-363.

Ключові слова

юридична глобалістика, глобалізація права, інтеграція, трансформація, юридическая глобалистика, глобализация права, интеграция, трансформация, legal globalism, globalization of law, integration, transformation

Цитування

Стрільчук В. А. Феномен глобалізації в національній правовій доктрині / В. А. Стрільчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 354-363.