Європейська інтеграція: теоретичні засади та еволюція поглядів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Сокур, О. В.
Sokur, O. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Порушено питання щодо сутності поняття «європейська інтеграція», виокремлено її ознаки. Досліджуються окремі концепції та теорії ХХ ст. з урахуванням основних здобутків процесу європейської інтеграції. Визначено, що в сучасній політичній науці існує певний консенсус із приводу пояснення феномену інтеграції до ЄС на базі методології федералізму, функціоналізму та неофункціоналізму.

Бібліографічний опис

// Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С.

Ключові слова

«європейська інтеграція», інтеграції до ЄС на базі методології федералізму, функціоналізму та неофункціоналізму, «европейская интеграция», интеграция в ЕС на базе методологии федерализма, функционализма и неофункционализма, "European integration", EU integration based on the methodology of federalism, functionalism and neo-functionalism

Цитування

Сокур О. В. Європейська інтеграція: теоретичні засади та еволюція поглядів / О. В. Сокур // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 50-58.