Норми трудового права як важливий елемент механізму право­вого регулювання юридичної відповідальності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Подорожній, Є. Ю.
Подорожный, Е. Ю.
Podorozhniy, Ie. Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті на основі наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних учених досліджено тео­ретичні підходи щодо тлумачення таких понять, як «норми» та «норми права». Наголошено, що значення правових норм у механізмі правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві полягає в тому, що саме за їх допомогою держава встановлює загальнообов'язкові матеріально-правові та процедурно-процесуальні правила функціонування цієї відповідаль-ності. Доведено, що за допомогою норми права запроваджується відповідний правовий режим реалізації інституту юридичної відповідальності в трудовому праві.

Бібліографічний опис

Подорожній Є. Ю. Норми трудового права як важливий елемент механізму право­вого регулювання юридичної відповідальності / Є. Ю. Подорожній // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 381-387.

Ключові слова

норми, норми права, норми трудового права, механізм правового регулювання, юридична відповідальність, нормы, нормы права, нормы трудового права, механизм правового регулирования, юридическая ответственность, rules, rules of law, rules of labor law, regulation mechanism, legal responsibility

Цитування

Подорожній Є. Ю. Норми трудового права як важливий елемент механізму право­вого регулювання юридичної відповідальності / Є. Ю. Подорожній // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 381-387.