Гарантії статусу парламентських комітетів: теоретико-правовий аналіз

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Кунець, Ірина Юріївна
Кунець, І. Ю.
Кунец, Ирина Юрьевна
Kunets, Iryna Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Бібліографічний опис

Кунець І. Ю. Гарантії статусу парламентських комітетів: теоретико-правовий аналіз / І. Ю. Кунець // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 1. – С. 357-360.

Ключові слова

парламентські комітети, конституційно-владні повноваження, правові гарантії статусу, механізм реалізації гарантій, парламентские комитеты, конституционно-властные полномочия, правовые гарантии статуса, механизм реализации гарантий, parliamentary committees, constitutional plenary powers, legal guarantees of status, mechanism of implementing the guarantees, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Кунець І. Ю. Гарантії статусу парламентських комітетів: теоретико-правовий аналіз / І. Ю. Кунець // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 1. – С. 357-360.