Цивільно-правові способи захисту й охорони права власності на природні об’єкти та їх ресурси

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Каракаш, Ілля Іванович
Каракаш, Илья Иванович
Karakash, Illia I.
Каракаш, І. І.
Каракаш, И. И.
Karakash, І. І.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню способів захисту і охорони цивільних прав та законних інтересів цивільно-правовими способами, зокрема, забезпеченню захисту й охорони права власності та особливостей їх застосування до захисту права власності на природні об’єкти та їх ресурси.
Гражданско-правовые способы защиты и охраны права собственности на природные объекты и их ресурсы. Статья посвящена исследованию способов защиты и охраны гражданских прав и законных интересов гражданско-правовым способами, в частности, обеспечению защиты и охраны права собственности, и особенностей их применения для защиты права собственности на природные объекты и их ресурсы.
Civil-law methods of protection and protection of ownership of natural objects and their resources. The article is devoted to research of ways of protection and protection of civil rights and legitimate interests by civil-law methods, in particular, protection and protection of property rights, and peculiarities of their application for protection of ownership of natural objects and their resources.

Бібліографічний опис

Каракаш І. І. Цивільно-правові способи захисту й охорони права власності на природні об’єкти та їх ресурси / І. І. Каракаш // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 21 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2018. – C. 49-63.

Ключові слова

природні об’єкти, природні ресурси, право власності, захист і охорона, припинення права власності, природные объекты, природные ресурсы, право собственности, защита и охрана, прекращение права собственности, natural objects, natural resources, property rights, protection and protection, termination of ownership

Цитування

Каракаш І. І. Цивільно-правові способи захисту й охорони права власності на природні об’єкти та їх ресурси / І. І. Каракаш // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 21 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2018. – C. 49-63.