Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Панова, Н. С.
Panova, N. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено визначенню галузевої приналежності дисциплінарної відповідальності державного службовця. Особливу увагу приділено аналізу наукових напрацювань із питань дисциплінарної відповідальності державного службовця, стану її правового регулювання, співвідношенню дисциплінарної відповідальності за трудовим та адміністративним правом.

Бібліографічний опис

Панова Н. С. Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права / Н. С Панова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 342-353.

Ключові слова

державний службовець, дисциплінарна відповідальність, державно-службові відносини, адміністративний акт, спеціальний суб'єкт адміністративного проступку, государственный служащий, дисциплинарная ответственность, госу­ дарственно-служебные отношения, административный акт, специальный субъект административного проступка, state servant, disciplinary responsibility, state-official relations, administrative act, special subject of the administrative offence

Цитування

Панова Н. С. Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права / Н. С Панова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 342-353.