Депутатський імунітет та кримінальна відповідальність: європейський досвід

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Шаранич, С. С.
Sharanych, S. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті проводиться порівняльно-правовий аналіз правових норм європейських країн, що регулюють сферу встановлення меж гарантій здійснення повноважень депутатів парламентів. Зокрема, вивчаються особливості дії депутатського імунітету та його межі у випадках притягнення до кримінальної відповідальності.

Бібліографічний опис

Шаранич С. С. Депутатський імунітет та кримінальна відповідальність: європейський досвід / С. С. Шаранич // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 462-467.

Ключові слова

депутатський імунітет, кримінальна відповідальність, європейські стандарти, інститут депутатського імунітету, парламент, кримінально-процесуальні заходи, депутатский иммунитет, уголовная ответственность, европейские стандарты, институт депутатского иммунитета, парламент, уголовно-процессуальные меры, immunity, criminal responsibility, European standards, institution of parliamentary immunity, parliament, criminal procedural measures

Цитування

Шаранич С. С. Депутатський імунітет та кримінальна відповідальність: європейський досвід / С. С. Шаранич // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 462-467.