Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Ясиновський, І. Г.
Ясиновский, И. Г.
Yasinovka, I. G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

У статті досліджується медіація як один з альтернативних способів вирішення правових конфліктів. Проаналізовано проблеми впровадження та проведення медіації в Україні. Запропоновано шляхи вирішення виокремлених проблем.

Бібліографічний опис

Ясиновський І. Г. Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні / І. Г. Ясиновський // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 260-267.

Ключові слова

медіація, вирішення правових конфліктів, проведення медіації в Україні, медиация, разрешение правовых конфликтов, проведение медиации в Украине, mediation, the resolution of legal conflicts, mediation in Ukraine

Цитування

Ясиновський І. Г. Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні / І. Г. Ясиновський // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 260-267.