Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Трюхан, О. А.
Tryuhan, O. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Держава, встановлюючи певні засади щодо охорони праці, передбачає взаємні права та обов’язки роботодавця і працівника. Вимоги законодавства у цій сфері абсолютно зрозумілі, проте на більшості підприємств вони грубо порушуються: ігноруються вимоги щодо необхідності проведення інструктажу, не призначаються відповідальні з питань охорони праці, працівники не забезпечуються необхідним спецодягом. Основні заходи по запобіганню професійних захворювань передбачені: в системі нормативно-технічної документації з безпеки праці; в організації навчання і забезпечення працюючих безпечними методами та засобами роботи. На думку автора статті, для захисту законних прав на здорові та безпечні умови праці, запобігання виникненню професійних захворювань необхідно сформувати сучасне безпечне та здорове виробниче середовище; продовжити наполегливу роботу щодо узгодження націоального трудового законодавства (з урахуванням перспективного законодавства — проекту Трудового кодексу) і законодавства з охорони праці з вимогами європейських і світових стандартів; вдосконалення нормативно-правового забезпечення на всіх рівнях спеціалізованої профпатологічної і медико-санітарної допомоги працівникам;ефективне використання засобів колективного та індивідуального захисту, медичної профілактики; впровадження в Україні положень Конвенцій МОП щодо безпеки праці, інспекції з охорони праці.

Бібліографічний опис

Трюхан О. А. Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань / О. А. Трюхан // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 451-454.

Ключові слова

запобігання виникненню професійних захворювань, охорона праці, запобігання травматизму та професійних захворювань, полегшення та оздоровлення умов праці, предотвращение возникновения профессиональных заболеваний, prevention of occupational diseases, охрана труда, occupational Safety and Health, предотвращение травматизма и профессиональных заболеваний, prevention of occupational accidents and diseases, облегчение и оздоровление условий труда, simplification and improvement of working conditions

Цитування

Трюхан О. А. Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань / О. А. Трюхан // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 451-454.