Дефекти правового регулювання банкрутства суб'єктів аграрного підприємництва

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Коваленко, Т. О.
Коваленко, Т. А.
Kovalenko, T. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті досліджено особливості законодавчого регулювання підстав, умов і порядку банкрутства сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств після викладення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у новій редакції 2011 р.; виявлено юридичні дефекти правового регулювання й запропоновано шляхи їхньої мінімізації.

Бібліографічний опис

Коваленко Т. О. Дефекти правового регулювання банкрутства суб'єктів аграрного підприємництва / Т. О. Коваленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 168-175.

Ключові слова

сільськогосподарське підприємство, фермерське господарство, банкрутство, ліквідація, накладення стягнення на земельну ділянку, юридичні дефекти, сельскохозяйственное предприятие, фермерское хозяйство, банкротство, ликвидация, наложение взыскания на земельный участок, юридические дефекты, agricultural enterprise, farm, bankruptcy, liquidation, imposition of foreclose on the land parcel, legal defects

Цитування

Коваленко Т. О. Дефекти правового регулювання банкрутства суб'єктів аграрного підприємництва / Т. О. Коваленко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 168-175.