Умови правомірності необхідної оборони, які характеризують посягання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Кісілюк, Е. М.
Кисилюк, Е. Н.
Kisilyuk, E. M.
Мошенець, Д. М.
Мошенец, Д. Н.
Moshenets, D. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У роботі здійснено аналіз умов правомірності необхідної оборони під час застосування кримінальноправових норм в Україні. Визначено особливості встановлення таких умов щодо посягання та перспективи розвитку кримінального права в цій сфері.

Бібліографічний опис

Кісілюк Е. М., Мошенець Д. М. Умови правомірності необхідної оборони, які характеризують посягання / Е. М. Кісілюк, Д. М. Мошенець // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 503-510.

Ключові слова

необхідна оборона, умови правомірності необхідної оборони, посягання, захист, суспільна небезпечність, наявність, співмірність, своєчасність, спрямованість, перевищення меж, кримінальна відповідальність, необходимая оборона, условия правомерности необходимой обороны, посягательство, защита, общественная опасность, наличие, соразмерность, своевременность, направленность, превышение пределов, уголовная ответственность, self-defense, provided the legality of self-defense, attack, defense, public danger, availability, co-dimension, timely, directivity, exceeding the limits

Цитування

Кісілюк Е. М., Мошенець Д. М. Умови правомірності необхідної оборони, які характеризують посягання / Е. М. Кісілюк, Д. М. Мошенець // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 503-510.