Щодо превентивної діяльності національної поліції України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Ткаля, Олена Вікторівна
Ткаля, О. В.
Tkalia, Olena V.
Ананьєва, Оксана Володимирівна
Ananieva, Oksana V.
Ананьєва, О. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА''

Анотація

Окреслено основні рівні протидії правопорушенням, такі як: загально-соціальний, спеціально-кримінологічний та кримінально-юстиційний. Розкрито поняття превенції кримінального правопорушення, превентивної діяльності поліції в ході профілактичних заходів. Приділену значну увагу основним ознакам превентивних поліцейських заходів. Проаналізовано функції профілактичної діяльності Національної поліції та окреслено окремі напрямки вдосконалення її превентивної діяльності.
The main levels of counteraction to the offense are outlined, such as: general social, special criminological and criminal justice. The concept of criminal offense prevention, preventive activity of police during preventive measures is revealed. Considerable attention was paid to the main features of preventive policing. The functions of preventive activity of the National Police are analyzed and some directions of improvement of its preventive activity are outlined.

Бібліографічний опис

Ткаля О. В. Щодо превентивної діяльності національної поліції України / О. В. Ткаля, О. В. Ананьєва // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 141-147.

Ключові слова

превенція, превентивна діяльність, Національна поліція, профілактичні заходи, превентивні поліцейські заходи, prevention, preventive activity, National police, preventive measures, preventive police measures, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Ткаля О. В. Щодо превентивної діяльності національної поліції України / О. В. Ткаля, О. В. Ананьєва // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020: Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 141-147.