Міжнародна та національна регламентація кримінальної відповідальності за незаконне проведення дослідів над людиною

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Бібленко, Василь Станіславович
Бібленко, В. С.
Biblenko, Vasyl S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА''

Анотація

На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних досліджень, нормативно-правових актів України та інших держав визначені особливості кваліфікації злочинів, повʼязаних з незаконним проведенням медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, в яких відображають національні властивості законодавства різних держав та прагнення законодавців триматися у руслі законодавчих глобальних тенденцій.
Based on the analysis of domestic and foreign studies, regulatory acts of Ukraine and other states, the features of qualification of crimes associated with the illegal conduct of biomedical, psychological or other experiments on a person are determined, which reflect the national properties of the legislation of various states and the desire of lawmakers to keep in line legislative global trends.

Бібліографічний опис

Бібленко В. С. Міжнародна та національна регламентація кримінальної відповідальності за незаконне проведення дослідів над людиною / В. С. Бібленко // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 172-177.

Ключові слова

кримінальне право, міжнародне право, досліди над людиною, criminal law, international law, human experiments, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Бібленко В. С. Міжнародна та національна регламентація кримінальної відповідальності за незаконне проведення дослідів над людиною / В. С. Бібленко // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 172-177.