Сучасні тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату криміналістики

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Тіщенко, Валерій Володимирович
Тищенко, Валерий Владимирович
Tishhenko, Valerij
Барцицька, Анастасія Анатоліївна
Барцицкая, Анастасия Анатольевна
Barcickaja, Anastasija

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

In article the main directions of development of the conceptual and categorial device of criminalistics at the present stage are investigated. The tendency of technology is considered and the category place «criminalistic technology» in the conceptual device of criminalistics is defined. It is proved historical conditionality of a technological approach in the criminalistics which emergence corresponds to the general laws and the priority directions of development of a science.

Бібліографічний опис

Тіщенко В. В., А. А. Барцицька Сучасні тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату криміналістики / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 404-412.

Ключові слова

понятійно-категоріальний апарат, криміналістична технологія, технологічний підхід, понятийно-категориальный аппарат, криминалистическая технология, технологический подход, conceptual-categorical apparatus, criminalistic technology, technological approach

Цитування

Тіщенко В. В., А. А. Барцицька Сучасні тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату криміналістики / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 404-412.