The impact of the state of war on Ukraine’s international treaty relations

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Рагуліна, Ксенія Анатоліївна
Rahulina, Kseniia A.
Рагуліна, К. А.
Петришин, Олег Олександрович
Petryshyn, Oleh O.
Петришин, О. О.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Rahulina K. A. The impact of the state of war on Ukraine’s international treaty relations / K. A. Rahulina, O. O. Petryshyn // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 899-902.

Ключові слова

міжнародно-договірні правовідносини, стан війни, міжнародне гуманітарне право, римський статут, international treaty relations, state of war, international humanitarian law, the Rome Statute, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Rahulina K. A. The impact of the state of war on Ukraine’s international treaty relations / K. A. Rahulina, O. O. Petryshyn // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 899-902.