Uniting for Ukraine як ефективна регіональна програма прийому українських біженців в Сполучених Штатах Америки

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Димов, Кирило Борисович
Димов, К. Б.
Димов, Кирилл Борисович
Dymov, Kyrylo B.
Грушко, Мальвіна Валеріївна
Грушко, М. В.
Грушко, Мальвина Валерьевна
Hrushko, Malvina V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Бібліографічний опис

Димов К. Б. Uniting for Ukraine як ефективна регіональна програма прийому українських біженців в Сполучених Штатах Америки / К. Б. Димов, М. В. Грушко // Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА» : у 2 т. – Одеса, 2022. - С. 294-297.

Ключові слова

статус біженців, програма «Uniting for Ukraine», Сполучені Штати Америки, спонсори, забезпечення прав вимушених переселенців, refugee status, Uniting for Ukraine program, United States of America, sponsors, ensuring the rights of forced migrants, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Димов К. Б. Uniting for Ukraine як ефективна регіональна програма прийому українських біженців в Сполучених Штатах Америки / К. Б. Димов, М. В. Грушко // Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА» : у 2 т. – Одеса, 2022. - С. 294-297.