Грушко Мальвіна Валеріївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 28
 • Документ
  Міжнародно-правовий захист прав людини : навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
  (Одесса : Фенікс, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Пасечник, Олена Владиславівна; Форманюк, Вікторія Василівна; Хендель, Наталія Володимирівна; Чистякова, Юлія Володимирівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних тем з міжнародно-правового захисту прав людини та методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародно-правового захисту прав людини. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Міжнародно-правовий захист прав людини» для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національ­ного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародно-правовий захист прав людини» та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Питання відповідальності за порушення зобов’язань державою-попередницею в міжнародному праві
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Грабинський, Михайло Ігорович; Грабинський, М. І.; Hrabynskyi, Mykhailo I.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V.
 • Документ
  Uniting for Ukraine як ефективна регіональна програма прийому українських біженців в Сполучених Штатах Америки
  (Одеса, 2022) Димов, Кирило Борисович; Димов, К. Б.; Димов, Кирилл Борисович; Dymov, Kyrylo B.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.
 • Документ
  Особливості функціонування правового статусу тимчасового захисту в Республіці Польща
  (Одеса : Фенікс, 2023) Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V.; Димов, Кирило Борисович; Dymov, Kyrylo B.; Димов, К. Б.
 • Документ
  Науково-дослідницький аспірантський семінар : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Бехруз, Х. Н.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання науково- дослідницького аспірантського семінару, розкрито напрямки та основні етапи роботи над науковим дослідженням, особливості організації та реалізації спільних досліджень в складі дослідницьких груп, зміст наукового дослідження та його інформаційне забезпе- чення, теоретичні принципи і методологічні засади наукового дослідження, оформлення наукових досліджень, оприлюднення та апробація результатів наукових дослідження. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання, що сприяють поглибленню знань, ефективному застосуванню методики. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Сучасна концепція прав людини: європейське праворозуміння : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Fedorova, Tetiana S.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання сучасної концепції прав людини в європейському праворозумінні: подано інтерпретацію прав людини в історії людства, розкрито основи сучасної концепції прав людини, виділено універсальні міжнародно-правові стандарти прав людини та їх нормативне забезпечення; досліджено аспекти захисту прав людини в діяльності ООН та європейська система захисту прав людини; піднято питання заборони катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання; окремо розкрито порядок звернення в Європейський суд з прав людини та концепцію прав людини в праві Європейського Союзу. Важливим є розгляд питання інтерпретації європейського права прав людини в Україні. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Міжнародне публічне право: основи теорії : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Юридика, 2023) Бехруз, Х. Н.; Андрейченко, С. С.; Грушко, М. В.; Харитонов, Р. Ф.; Федорова, Т. С.; Гребенюк, Д. О.
  У навчально-методичному посібнику розкрито основні теоретичні питання міжнародного публічного права, висвітлено зміст основних галузей та інститутів, використовуючи посилання на міжнародне законодавство та рекомендовану наукову літературу. Навчально- методичний посібник містить тестові завдання, які сприяють ефективному застосуванню норм як міжнародних нормативно-правових актів, так і національного законодавства у сфері міжнародного публічного права, зокрема охорони прав і свобод людини, питань міжнародної та національної безпеки, протидії злочинності, забезпечення міжнародного правопорядку під час практичної роботи або в процесі навчання. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Громовенко, К. В.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання міжнародно-правового регулювання збройних конфліктів, розкрито зміст основних понять та категорій осіб, поява яких пов’язана з таким особливим періодом, як збройний конфлікт, з посиланнями на міжнародно- правові акти та рекомендовану літературу. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання та практичні задачі, що сприяє поглибленню знань, ефективному застосуванню норм, які регулюють збройні конфлікти, в національному законодавстві під час практичної роботи, зокрема у сфері охорони прав і свобод цивільного населення під час збройних конфліктів, поводження з військовополоненими, діяльності Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, питання відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Дипломатичний протокол та етикет : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Владишевська, Вікторія Вікторівна; Владишевська, В. В.; Vladyshevska, Viktoriia V.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V.
 • Документ
  Універсальність та культурне різноманіття: взаєморозуміння прав людини
  (ВД "Гельветика", 2019) Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, Мальвина Валерьевна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V.
 • Документ
  Заборона участі дітей у збройних конфліктах: міжнародно-правова аксіома
  (Одеса : Гельветика, 2020) Грушко, Мальвіна Валеріївна
  У статті розглядаються проблеми захисту дітей від насильства під час воєнних дій і збройних конфліктів. Аналізуються основні напрями вдосконалення захисту дітей від насильства під час воєнних дій і збройних конфліктів.
 • Документ
  Лаутерпахт Х. та Лемкін Р.: синергія ідеї захисту прав людини та питання збройних конфліктів
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V.
 • Документ
  Міжнародно-правовий захист прав дітей
  (ПП "Фенікс", 2019) Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.
 • Документ
  Peculiarities of Realization of the International Mechanism for the Protection of the Rights of Victims Armed Conflict in the East of Ukraine
  (Universidad del Zulia, 2021) Колб, Олександр Григорович; Колб, О. Г.; Колб, Александр Григорьевич; Kolb, Oleksandr H.; Kolb, Alexander G.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.; Тетерятник, Ганна Костянтинівна; Тетерятник, Г. К.; Тетерятник, Анна Константиновна; Teteriatnyk, Hanna K.; Чепік-Трегубенко, Ольга Сергіївна; Чепік-Трегубенко, О. С.; Чепик-Трегубенко, Ольга Сергеевна; Chepik-Trehubenko, Olha S.; Котляр, Ольга Іванівна; Котляр, О. І.; Котляр, Ольга Ивановна; Kotliar, Olha I.
  The article analyzes the content of international legal acts related to the protection of the rights of victims of military conflicts. At the same time, its results identify the characteristics of its implementation in Ukraine. It has been established that some of these legal sources have not been ratified by Ukraine or otherwise Ukraine has not given them a binding legal effect. Using a documentary-based methodology close to legal and political hermeneutics, this article develops scientifically sound and relevant proposals aimed at improving the legal mechanism to protect the legitimate interests and rights of the victims of the military conflict in Eastern Ukraine. It is concluded that the current legal problems not only negatively affect the state of law enforcement activity in Ukraine, which is directly related to the content of this process, but also does not allow adequate influence on the determinants that give rise to, and cause military and territorial conflicts in Ukraine, a situation that can be extrapolated to other societies near or far.
 • Документ
  Formation of the innovative project financing model in modern conditions
  (Baltija Publishing, 2019) Качурінер, Вікторія Львівна; Качурінер, В. Л.; Качуринер, Виктория Львовна; Kachuriner, Viktoriia L.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.
  The state of development of the leading countries of the world proves that its main factors are innovative high technologies, new equipment, a new organization of labour and production, a new motivation for entrepreneurship. They ensure the economic stability of micro and macro systems, their competitiveness both in the domestic and foreign markets. Given the limited nature of state financial resources, the problem of finding additional sources of financing for the purpose of activating the development of innovation activity in Ukraine is becoming increasingly urgent. Today, many countries are actively implementing modern models of financing of innovative projects. In many countries, hybrid financial instruments are transformed in the modern environment into hybrid investment models such as crowdfunding and crowdinvesting. Research of existing models of innovative economic development is always relevant, development tendencies are constantly changing under the influence of global conditions. In Ukraine, it is possible to predict the development of such innovative models as: a resource model without high-tech production (natural resources – production – money); innovative model (transformation of money for research into knowledge – transformation of knowledge into skills of workers and innovations – transformation of innovations into goods – money); intellectual-donor model. An analysis of the world experience of using such forms of activation of innovation activity in the USA, Japan, Western Europe, the CIS, and other countries proves their relevance and prospects for Ukraine. At the same time, the efficiency of the functioning of innovation centres is largely determined by the proper level of financing of their activities, especially at an early stage. The model “university – innovation centres” aims to overcome the gap between education and the implementation of the knowledge gained in creating innovation. Within the framework of this model, two blocks are key: a block of joint research centres “university – industry” and a block of the creation of innovation centres and startup. The advantages of such a mechanism are: firstly, for business – direct state support for innovations, the possibility of investing under the state guarantees; and secondly, for the state – reduction of budgetary expenditures at the expense of funds attracted in the sphere of innovation activity, increase of innovation activity of priority sectors of the economy, distribution of innovative risks. The model of joint research centres “university – business structure” provides two variants of financing of such centres. The first option is based on the formation of a research centre in the form of corporation, which may include universities, private investors, local authorities, other sponsors and stakeholders. Traditionally, Ukraine has significant potential in some important fields of science, such as medicine, physics, astronomy, biology, chemistry, materials science, space science, and Earth science. Participation in Horizon 2020 allows creating additional opportunities for the successful development of these branches of science.
 • Документ
  Міжнародне гуманітарне право: навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Грушко, М. В.; Музика, В. В.; Федорова, Т. С.; Владишевська, В. В.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання міжнародного гуманітарного права, розкрито зміст основних інститутів міжнародного гуманітарного права з посиланнями на міжнародно-правові акти та рекомендовану літературу. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання та практичні задачі, що сприяє поглибленню знань, ефективному застосуванню норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства під час практичної роботи, зокрема у сфері охорони прав і свобод цивільного населення під час збройних конфліктів, поводження з військовополоненими, діяльності МіжнародногоРуху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, питання відповідальності за порушення норм міжнародногогуманітарного права. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Вплив судової практики на розвиток міжнародного права : навчально–методичній посібник
  (Одесса : НУ «ОЮА», 2022) Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Федорова, Татьяна Сергеевна; Fedorova, Tetiana S.; Гриб, Ганна Миколаївна; Гриб, Г. М.; Гриб, Анна Николаевна; Hryb, Hanna M.; Харитонов, Роман Феліксович; Харитонов, Р. Ф.; Харитонов, Роман Феликсович; Kharytonov, Roman F.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
  У навчально–методичному посібнику викладено стислий зміст системи судових органів міжнародного значення, принципи та механізми міжнародної ад’юдикації, особливості функціонування міжнародної судової системи, порядку реалізації рішень міжнародних судових органів на міжнародному та національному рівнях, методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з дисципліни «Вплив судової практики на розвиток міжнародного права». Навчально–методичний посібник призначений для аспірантів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Вплив судової практики на розвиток міжнародного права».
 • Документ
  Історія дипломатії : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Гельветика, 2021) Бігняк, О. В.; Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, А. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Історія дипломатії», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань здобувачів вищої освіти, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навчально-методичний посібник
  (Херсон : Гельветика, 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Теорія міжнародного права : навчально-методичний посібник
  (Херсон : Гельветика, 2020) Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до іспиту. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 2 курсу денної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».