Особливості кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння у стані обмеженої вікової осудності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Шпіляревич, Вікторія Вікторівна
Шпіляревич, В. В.
Shpiliarevych, Viktoriia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА''

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані обмеженої вікової осудності. Автор статті, розкриваючи суть обмеженої вікової осудності, вважає за необхідне застосовувати до відповідних неповнолітніх правопорушників заходи педагогічно-лікувального характеру як різновид кримінально-правових заходів безпеки.
The article is dedicated to the study of peculiarities of criminal influence on people, who have committed socially dangerous act in a state of their limited age conviction. The author of the article, revealing the essence of limited age convictions, states the necessity to apply measures of pedagogical and medical character to the relevant juvenile offenders as a separate kind of criminallegal security measures.

Бібліографічний опис

Шпіляревич В. В. Особливості кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння у стані обмеженої вікової осудності / В. В. Шпіляревич // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 148-153.

Ключові слова

субʼєкт злочину, неповнолітня особа, обмежена вікова осудність, кримінально-правові заходи безпеки, педагогічно-лікувальні заходи, subject of crime, minor, limited age conviction, criminal justice measures, pedagogical and medical measures, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Шпіляревич В. В. Особливості кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння у стані обмеженої вікової осудності / В. В. Шпіляревич // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 148-153.