Профессиональные качества юриста, развивающиеся в процессе занятий физическим воспитанием

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Воробйова, Олена Миколаївна
Воробьева, Елена Николаевна
Vorobyova, Elena N.
Бурцева, Олександра Василівна
Бурцева, Александра Васильевна
Burtseva, Aleksandra V.
Сулима, Ірина Леонідівна
Сулима, Ирина Леонидовна
Sulima, Irina L.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Воробьева Е. Н. Профессиональные качества юриста, развивающиеся в процессе занятий физическим воспитанием / Е. Н. Воробьева, А. В. Бурцева, И. Л. Сулима // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 665-667.

Ключові слова

повышение эффективности юридической деятельности, профессиональные качества юриста, факторы профессиональной пригодности, занятия по физическому воспитанию, выпускники юридических вузов, підвищення ефективності юридичної діяльності, професійні якості юриста, чинники професійної придатності, заняття з фізичного виховання, випускники юридичних вузів, improving the efficiency of legal activity, professional quality lawyer, professional suitability factors, classes on physical education, law graduates

Цитування

Воробьева Е. Н. Профессиональные качества юриста, развивающиеся в процессе занятий физическим воспитанием / Е. Н. Воробьева, А. В. Бурцева, И. Л. Сулима // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 665-667.