Зовнішнє середовище як одна зі складових формування іміджу органу місцевого самоврядування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Солових, Є. М.
Солових, Е. М.
Solovieh, E. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Розглянуто діяльність органу місцевого самоврядування в контексті формування його іміджу, зокрема, проаналізовано вплив зовнішнього середовища на формування іміджу органу місцевого самоврядування. Визначено зовнішнє середовище як синтез зони (середовища) прямого і зони (середовища) непрямого впливу, а також визначаються напрямки взаємодії їх чинників при формуванні іміджу органу місцевого самоврядування.

Бібліографічний опис

Солових Є. М. Зовнішнє середовище як одна зі складових формування іміджу органу місцевого самоврядування / Є. М. Солових // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 187-196.

Ключові слова

місцеве самоврядування, вплив зовнішнього середовища на формування іміджу органу місцевого самоврядування, формування іміджу органу місцевого самоврядування, местное самоуправление, влияние внешней среды на формирование имиджа органа местного самоуправления, формирование имиджа органа местного самоуправления, local government, the impact of the environment on the formation of the image of local government, create the image of local government

Цитування

Солових Є. М. Зовнішнє середовище як одна зі складових формування іміджу органу місцевого самоврядування / Є. М. Солових // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 187-196.