Зв'язок права й сили як філософсько-правова проблема

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Сайфуліна, Ю. В.
Сайфулина, Ю. В.
Saifulina, Yu. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Розглянуто проблеми зв'язку права та сили з точки зору сучасних інтерпретацій форми та змісту права. Показано онтологічні, гносеологічні, аксіологічні та антропологічні аспекти розгляду права як сили та сили в праві. З точки зору онтології права проблема його зв'язку із силою виражена в питанні про те, чи є сила сутнісною рисою права. Гносеологічний аспект проблеми виражено в інтерпретації зв'язку права й сили в різних типах праворозуміння. Аксіологічні й антропологічні грані зв'язку права та сили розкривають соціокультурні аспекти дієвості й ефективності права.

Бібліографічний опис

Сайфуліна Ю. В. Зв'язок права й сили як філософсько-правова проблема / Ю. В. Сайфуліна // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 234-242.

Ключові слова

право й сила, сила права, право сили, сила в праві, правовий примус, право и сила, право силы, сила в праве, правовое принуждение, law and force, force of law, law of force, force in law, legal coercion

Цитування

Сайфуліна Ю. В. Зв'язок права й сили як філософсько-правова проблема / Ю. В. Сайфуліна // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 234-242.