Практикум з усного та письмового перекладу для здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Алєксєєв, М. Е.
Алєксєєва, Л. І.
Занько, О. В.
Синьова, Т. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Пропонований практикум побудовний згідно з вимогами програми курсу теорії і практики перекладу для першого курсу магістратури (Міжнародне право). Складається він із 10 розділів на базі документів європейських юридичних органів та виступів українських та європейських політичних діячів. Тексти для перекладу містять юридичну термінологію, професійну лексику. Практикум допоможе здобувачам вищої освіти оволодіти усною та писемною професійною мовою, набути навичок усного та письмового перекладу та розвинути загальний рівень мовної культури. Практикум призначений для студентів вищих юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Практикум з усного та письмового перекладу для здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей./ М. Е. Алєксєєв, Л. І. Алєксєєва, О. В. Занько, Т. В.Синьова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса: Гельветика, 2023 - 110 с.

Ключові слова

переклад, професійна мова, мовна культура, усний послідовний переклад, письмовий переклад

Цитування

Практикум з усного та письмового перекладу для здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей./ М. Е. Алєксєєв, Л. І. Алєксєєва, О. В. Занько, Т. В.Синьова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса: Гельветика, 2023 - 110 с.