Функціонування державних інститутів в Україні у контексті європейських цінностей

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Скриль, С. А.
Скрыль, С. А.
Skryl, S. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

У статті розглядаються європейські цінності і стандарти прав людини у контексті функціонування державних інститутів в Україні. Аналізується вплив судової прецедентної практики Європейського суду з прав людини на трансформацію політичної системи України.

Бібліографічний опис

Скриль С. А. Функціонування державних інститутів в Україні у контексті європейських цінностей / С. А. Скриль // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 180-187.

Ключові слова

європейські цінності і стандарти прав людини у контексті функціонування державних інститутів в Україні, судова прецедентна практики Європейського суду з прав людини, трансформація політичної системи України, европейские ценности и стандарты прав человека в контексте функционирования государственных институтов в Украине, судебная прецедентная практика Европейского суда по правам человека, трансформация политической системы Украины, European values and human rights standards in the context of the functioning of public institutions in Ukraine, judicial case law of the European Court of Human Rights, transformation of the political system of Ukraine

Цитування

Скриль С. А. Функціонування державних інститутів в Україні у контексті європейських цінностей / С. А. Скриль // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 180-187.