International economic law: towards a wider development concern

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Yakubovska, N. O.
Якубовська, Н. О.
Якубовская, Н. А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Yakubovska N. O. International economic law: towards a wider development concern / N. O. Yakubovska // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 352-354.

Ключові слова

Article 55 of UN Charter, international economic law, economic well-being in the UN Charter, improvement of living standards in the UN Charter, Стаття 55 Статуту ООН, міжнародне економічне право, економічний добробут в Статуті ООН, підвищення рівня життя в Статуті ООН, Статья 55 Устава ООН, международное экономическое право, экономическое благополучие в Уставе ООН, повышение уровня жизни в Уставе ООН

Цитування

Yakubovska N. O. International economic law: towards a wider development concern / N. O. Yakubovska // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 352-354.