Конституція як структурний елемент правової системи в матеріальному та формальному значеннях

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Подорожна, Т. С.
Подорожная, Т. С.
Podorozhna, T. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено науковому аналізу конституції як складового елемента правової системи. Наголошено, що конституцію як структурний елемент правової системи потрібно розглядати в двох аспектах: у матеріальному та у формальному значенні.

Бібліографічний опис

Подорожна Т. С. Конституція як структурний елемент правової системи в матеріальному та формальному значеннях / Т. С. Подорожна // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 355-364.

Ключові слова

конституція, конституціоналізація, правова система, система права, система законодавства, правопорядок, constitution, constitutionalization, legal system, system of law, law and order

Цитування

Подорожна Т. С. Конституція як структурний елемент правової системи в матеріальному та формальному значеннях / Т. С. Подорожна // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 355-364.