Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Бурячок, А. О.
Бурячок, А. А.
Buryachok, A. А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено систематизації суб’єктів наркотичних злочинів. Виділення окремих груп таких суб’єктів повинно сприяти вдосконаленню кримінально-правових та кримінологічних заходів щодо протидії наркотичним злочинам.

Бібліографічний опис

Бурячок А. О. Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів / А. О. Бурячок // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 527-532.

Ключові слова

кримінальне право, кримінологія, механізм учинення злочину, суб’єкт злочину, особа злочинця, уголовное право, криминология, механизм совершения преступления, субъект преступления, личность преступника, criminal law, criminology, mechanism of committing a crime, subject of crime, personality of a criminal

Цитування

Бурячок А. О. Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів / А. О. Бурячок // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 527-532.