Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Трач, А. С.
Trach, А. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Стаття присвячена проблемам концептуалізації пострадянських політичних трансформацій в Україні. Дано огляд співвідношення тенденцій до поліцентричності та моноцентричності політичного режиму. Проаналізовано еволюцію розстановки сил у владній еліті України.

Бібліографічний опис

Трач А. С. Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом / А. С. Трач // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 154-162.

Ключові слова

концептуалізація пострадянських політичних трансформацій в Україні, співвідношення тенденцій до поліцентричності та моноцентричності політичного режиму, розстановка сил у владній еліті України, концептуализация постсоветских политических трансформаций в Украине, соотношения тенденций к полицентричности и моноцентричности политического режима, расстановка сил во властной элите Украины, conceptualization of post-Soviet political transformations in Ukraine, relations trends polycentric and monocentric political regime, the balance of power in the power elite of Ukraine

Цитування

Трач А. С. Політичний режим пострадянської України: між поліцентризмом та моноцентризмом / А. С. Трач // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 154-162.