Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Рибалка, С. В.
Рыбалка, С. В.
Rybalka, S. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Стаття присвячена визначенню теоретико-методологічних засад дослідження структури влади в міських спільнотах. Описуються основні риси концепції «міських політичних режимів». Визначаються відмінності міських політичних режимів в українських містах, обумовлені специфікою політичних інститутів і традицій вітчизняного самоврядування та виборчого процесу.

Бібліографічний опис

Рибалка С. В. Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні / С. В. Рибалка // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 106-115.

Ключові слова

структура влади в міських спільнотах, «міські політичні режими», інститути і традиції вітчизняного самоврядування та виборчого процесу, структура власти в городских сообществах, «городские политические режимы», институты и традиции отечественного самоуправления и избирательного процесса, power structure in urban communities, "Urban political regimes", institutions and traditions of national governments and the electoral process

Цитування

Рибалка С. В. Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні / С. В. Рибалка // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 55. – С. 106-115.