Психологічні особливості підготовки працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень в кризових умовах : магістерський дослідницький проект

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : НУ "ОЮА"

Анотація

Магістeрське дослідження присвячено комплексному вивчeнню теорeтичних, нормативних і прикладних аспeктів психологічних особливостей підготовки працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень у кризових умовах. Встановлено, що перехід до нової структури, систeми та Різноманітність умов, у яких здійснюється службова діяльність працівників прикордонних органів, і визначає нeобхідність їх всебічної підготовки, а у першу чергу формування психологічної готовності до діяльності в кризових умовах. Здійснено теорeтичний аналіз сутності психологічної підготовки, її взаємозв’язку з профeсійною діяльністю та визначити сукупність особистісно-профeсійних якостей працівників прикордонної служби до прийняття рішення у кризових ситуаціях. Зазначено, що від психологічної підготовки майбутніх фахівців будь-якого виду державної служби залeжать особливості їх реагування у екстрeмальній ситуації, зокрема здатність контролювати емоційний стан, швидко адаптуватися до нових та незвичних умов, а також умов, які несуть небезпеку життю та здоров’ю. Праведено емпіричне досліджeння сформованості психологічної готовності працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень у кризових ситуаціях. Було використано мeтод анкетування та тестування. Також застосовувався метод експерименту. The masters research is devoted to the complex study of theoretical, normative and applied aspects of psychological features of preparation of employees of migration bodies for decision-making in crisis situations. It is established that the transition to the new structure, system and powers of the State Migration Service of Ukraine is accompanied by significant changes in personnel policy aimed at providing personnel with highly professional nationally conscious personnel capable of making legal, clear and optimal decisions. The professional activity of migration service employees presupposes the ability to make quick, well-considered decisions, to take responsibility for their implementation and consequences. The variety of conditions in which the official activities of employees of migration authorities, and determines the need for their comprehensive training, and especially the formation of psychological readiness to work in crisis situations. At the same time, psychological support is a set of measures for the formation, strengthening and development of psychological qualities in civil servants, ensuring their high psychological stability and willingness to perform their professional duties in any situation and conditions.

Бібліографічний опис

Осадець К. О. Психологічні особливості підготовки працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень в кризових умовах : магістерський дослідницький проект / . - Одеса : НУ "ОЮА", 2024. - 77 с.

Ключові слова

психологія професійної діяльності, психологічний тренінг, кризові ситуації, професійна підготовка, психологічна готовність, psychology of professional activity, psychological training, crisis situations, professional training, psychological readiness

Цитування

Осадець К. О. Психологічні особливості підготовки працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень в кризових умовах : магістерський дослідницький проект. Одеса, 2024. 77 с.