Правовий інструменталізм та зміст права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Цуркан-Сайфуліна, Юлія Василівна
Цуркан-Сайфулина, Юлия Васильевна
Tsurkan-Sayfulina, Yuliya V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Правовий інструменталізм та зміст права / Ю. В. Цуркан-Сайфуліна // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 72-75.

Ключові слова

правовий інструменталізм, зміст права, правова форма, інструментальний підхід, правовой инструментализм, содержание права, правовая форма, инструментальный подход, legal instrumentalism, content of the law, legal form, instrumental approach

Цитування

Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Правовий інструменталізм та зміст права / Ю. В. Цуркан-Сайфуліна // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 72-75.