Вибір між кодифікацією, рекодифікацією і оновленням законодавства: проблема Юстиніана … і не тільки

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Є. О.
Kharytonov, Yevhen O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Харитонов Є. О. Вибір між кодифікацією, рекодифікацією і оновленням законодавства: проблема Юстиніана … і не тільки / Є. О. Харитонов // Римське право і сучасність. Кодифікація та рекодифікація цивільного законодавства в Україні: досвід і перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 черв. 2021 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2021. – С. 5-9.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, оновлення, модернізація, Рим, правознавці, кодекс, середньовіччя, renewal, modernization, Rome, jurists, code, the Middle Ages

Цитування

Харитонов Є. О. Вибір між кодифікацією, рекодифікацією і оновленням законодавства: проблема Юстиніана … і не тільки / Є. О. Харитонов // Римське право і сучасність. Кодифікація та рекодифікація цивільного законодавства в Україні: досвід і перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 черв. 2021 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2021. – С. 5-9.