Складові професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Прокоф’єва, Лілія Анатоліївна
Прокофьева, Лилия Анатольевна
Prokofieva, Liliia A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Прокоф’єва Л. А. Складові професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання / Л. А. Прокоф’єва // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 757-760.

Ключові слова

учитель фізичного виховання, професійна культура, якості вчителя фізичного виховання, педагогічна культура, культура мовлення фахівця, емоційна культура, комунікативна культура, організаційна культура, учитель физического воспитания, профессиональная культура, качества учителя физического воспитания, педагогическая культура, культура речи специалиста, эмоциональная культура, коммуникативная культура, организационная культура, teacher of physical education, professional culture, quality of the teacher of physical education, pedagogical culture, professional speech culture, emotional culture, communicative culture, organizational culture

Цитування

Прокоф’єва Л. А. Складові професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання / Л. А. Прокоф’єва // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 757-760.