Методи забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Негодченко, В. О.
Негодченко, В. А.
Nehodchenko, V. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті з метою виокремлення основних методів забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ розглянуто загальну концепцію щодо розуміння методів у діяльності органів внутрішніх справ, а також досліджено специфіку реалізації останніх щодо забезпечення державної інформаційної політики. Здійснено класифікацію методів забезпечення державної інформаційної політики на правові, організаційно-технічні й економічні.

Бібліографічний опис

Негодченко В. О. Методи забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ / В. О. Негодченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 278-284.

Ключові слова

державна інформаційна політика, інформаційна безпека, інформаційна сфера, органи внутрішніх справ, методи, інструменти, государственная информационная политика, информационная безопасность, информационная сфера, органы внутренних дел, методы, инструменты, public information policy, information security, information sphere, internal affairs bodies, methods and tools

Цитування

Негодченко В. О. Методи забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ / В. О. Негодченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 278-284.