Міжнародний досвід США та Франції у сфері оборони

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Сокуренко, В. В.
Sokurenko, V. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання у сфері оборони США та Франції; розроблено ґрунтовні висновки і пропозиції щодо розглядуваної теми.

Бібліографічний опис

Сокуренко В. В. Міжнародний досвід США та Франції у сфері оборони / В. В. Сокуренко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 193-199.

Ключові слова

оборона, безпека, правове регулювання, держава, національна безпека й оборона, безопасность, правовое регулирование, государство, национальная безопасность и оборона, defense, security, legal regulation, state, national security and defense

Цитування

Сокуренко В. В. Міжнародний досвід США та Франції у сфері оборони / В. В. Сокуренко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 193-199.