Європейський досвід правового регулювання організаційно-управ­лінських відносин у трудовому праві

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Волинець, В. В.
Волынец, В. В.
Volynez, V. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті обґрунтовується актуальність вивчення та запозичення позитивного європей­ського досвіду організації інститутів соціального партнерства та колективно-договірного регулювання. Особлива увага звертається на досвід правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Досліджені законодавча база й особливості правового регулювання організаційно- управлінських відносин у трудовому праві в провідних європейських країнах.

Бібліографічний опис

Волинець В. В. Європейський досвід правового регулювання організаційно-управ­лінських відносин у трудовому праві / В. В. Волинець // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 388-395.

Ключові слова

трудове право, соціальне партнерство, організаційно-управлінські відносини, колективний договір, колективні переговори, правове регулювання, трудовое право, социальное партнерство, организационно-управленческие отношения, коллективный договор, коллективные переговоры, правовое регулирование, labor law, social partnership, organizational and managerial relations, collective agreement, collective bargaining, legal regulation

Цитування

Волинець В. В. Європейський досвід правового регулювання організаційно-управ­лінських відносин у трудовому праві / В. В. Волинець // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 388-395.