Електронна комерція : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Голубєва, Неллі Юріївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У практикумі містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Електронна комерція», розроблені відповідно до навчальної програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право». Практикум містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи та перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять і заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Голубєва Н. Ю. Електронна комерція : практикум для здобувачів вищ. освти ступеня «бакалавр» за спец. 081 «Право» [Електронне видання] / Н. Ю. https://hdl.handle.net/1Голубєва ; Нац. ун-т «Одес.юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 40 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27244

Ключові слова

Поняття електронної комерції та її місце в світовій економіці, Правове регулювання електронної комерції, Укладання договорів в Інтернеті, Здійснення електронних платежів, Блокчейн. Розумні контракти, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::TECHNOLOGY

Цитування

Голубєва Н. Ю. Електронна комерція : практикум для здобувачів вищ. освти ступеня «бакалавр» за спец. 081 «Право» [Електронне видання] / Н. Ю. Голубєва ; Нац. ун-т «Одес.юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 40 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27244; DOI: 10.32837/11300.27244