Законодавчі основи публічного адміністрування сфери оборони в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Сокуренко, В. В.
Sokurenko, V. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті здійснено загальну характеристику законодавчих актів, якими врегульовано відносини у сфері оборони України. На основі здійсненого аналізу запропоновано зміни й доповнення до чинного законодавства.

Бібліографічний опис

Сокуренко В. В. Законодавчі основи публічного адміністрування сфери оборони в Україні / В. В. Сокуренко // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 173-182.

Ключові слова

оборона, безпека, нормативно-правовий акт, адміністративно-правове регулювання, оборона, безопасность, нормативно-правовой акт, административно-правовое регулирование, defense, security, legal act, administrative and legal regulation

Цитування

Сокуренко В. В. Законодавчі основи публічного адміністрування сфери оборони в Україні / В. В. Сокуренко // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 173-182.