Проблеми фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Манжула, А. А.
Manzhula, А. А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті з метою окреслення кола проблем фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ визначено перелік нормативно-правових актів, що врегульовували діяльність досліджуваних установ як за часів СРСР, так і за часів незалежної України. З урахуванням положень чинних правових джерел надано авторське визначення поняття «науково-дослідна установа». Зроблено висновок про взаємопов'язаність проблем фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ. Запропоновано досліджувану проблематику розглядати у двох площинах: правовій та організаційній.

Бібліографічний опис

Манжула А. А. Проблеми фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ / А. А. Манжула // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 334-342.

Ключові слова

науково-дослідна установа, фінансове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, проблеми діяльності, научно-исследовательское учреждение, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение, проблемы деятельности, research institution, financial support, logistical support, problems of activity

Цитування

Манжула А. А. Проблеми фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності науково-дослідних установ / А. А. Манжула // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 334-342.